perjantai 25. maaliskuuta 2011

Prograstinointia

Avustin tuossa animaation tekemisen saloissa ja innostuin siinä ohessa itsekin. Tällä sai siirrettyä tenttiin lukemista parilla tunnilla :) Stopmotion animaation olen tehnyt aiemminkin. Matoanimaatio 


Joskus jos keksisi hyvän kässärin tollaseen, niin voisi tehdä pidemmänkin, ei siitä ehkä mitään Wallace ja Gromittia tule.

keskiviikko 9. maaliskuuta 2011

Kauhee synnytys

Tollanen kikkare siitä kauheesta synnytyksestä sitten syntyi

Kyllähän tuohon aikaakin kului ihan kiitettävästi ja välillä se oli todellista tervanjuontia.

Tuossa vielä tiivistelmä:


TURUN YLIOPISTO
Kasvatustieteiden tiedekunta opettajankoulutuslaitos Rauman yksikkö
TULOSMAA, ATSO JA WIKSTRÖM, AKSELI:
          Opetusmateriaali rakenteiden mekaniikan perusteiden opettamiseen
Pro gradu tutkielma, 70 s., 41 liites.
Käsityökasvatus
Tammikuu 2011


Tutkielmassa valmistetaan opetusmateriaali mekaniikan perusteiden opettamiseen ja sen käytettävyyttä tutkitaan käsityön opetuksessa. Tutkimus on suoritettu laadullisen tutkimuksen menetelmin ja lähestymistavoin.

Aineisto on kerätty opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoilta, opettajilta ja peruskoulun oppilailta. Mekaniikan peruskäsitteiden  ymmärtämistä on ensin tutkittu opettajaopiskelijoilla lomakekyselynä, ja vastausten perusteella on rajattu seuraavan lomakekyselyn kysymykset, jotka testattiin 6.-luokan oppilailla. Näiden testauksien tulosten ja oppikirja- sekä opetussuunnitelmatarkastelun perusteella on luotu opetusmateriaali. Opettajat käyttivät materiaalia omissa opetusryhmissään ja antoivat niiden perusteella palautetta materiaalin sisällöstä ja käytettävyydestä. Oppilailta kerättiin palaute materiaalista lomakekyselynä. Materiaali on arvioitu asiantuntijan näkökulmasta sekä observoinnilla autenttisessa luokkatilanteessa.

Peruskoululaisten ja opettajaopiskelijoiden ymmärrys mekaniikan peruskäsitteistä noudatti aiempien tutkimusten tuloksia. Materiaalin käytettävyyttä pidettiin hyvänä ja materiaalia voidaan käyttää myös muussakin opetuksessa kuin käsityöopetuksessa. Materiaalin testaajat pitivät hyvänä asiana fysiikan integrointia käsityön opetukseen, mutta kokivat aihealueen vaikeaksi.

Sivutulos osoittaa, että opettajien ja opettajaopiskelijoiden yleiset fysiikan taidot ovat heikot.

Tutkimuksen sivutulos tuo jatkotutkimusaiheen opettajankoulutuksen luonnontieteellisen sisällön lisäämisestä ja tutkimuksen tarpeen fysiikan opetuksen aikaistamisen vaikutuksesta.


Asiasanat: ainedidaktiikka, fysiikka, mekaniikka, konstruktivismi, avoimet oppimistehtävät, tekninen työ

Lisäys 14.4.2011

Arvosanaksi napsahti 2. Ei sitten harrasteta jatko-opintoja, ei sitten. Muutoinkin taitaa olla niin, että peruskoululaitos ei minusta opettajaa saa. Teollisuus here I am!

Vähän on sellainen pitäkää tunkkine tunnelma päällä. Loppumetreillä vaihtui gradun ohjaaja, mikä sinänsä oli vain positiivinen tilanne, mutta tätä kikkareta oli tehty ilman asiallista ohjausta jo loppuhierontaa vaille valmiiksi, niin siinä vaiheessa on paha enää ryhtyä rajaamaan tutkimusongelmia suppeammiksi yms..